XXVII Zjazd AZS, który odbył się w dnia 16-17 czerwca 2018r. w Warszawie

przyznał tytuł CZŁONKA HONOROWEGO kolegom z naszego środowiska: Franciszkowi Kamoli i Krzysztofowi Krupeckiemu.

Gratulujemy, cieszymy się i jesteśmy dumni.

Wspieraja nas: