Ruszają rozgrywki z cyklu Akademickie Mistrzostwa Województwa

Zachodniopomorskiego w siatkówce mężczyzn w roku akademickim 2018/2019

Szczegóły poniżej

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN 2018/2019


Organizator: KU AZS AM

Uczestnicy: US, ZUT, PUM, AM

Regulamin rozgrywek:

- Rozegrana zostanie jedna runda rozgrywek.

-Gospodarz spotkania zabezpiecza sędziego, a delegację sędziowską z załączonym protokołem zawodów

rozlicza OŚ AZS. Gospodarz obowiązany jest także do powiadomienia organizatora ( Norbert Marchewka

tel.608 383 862 ) o wyniku meczu, zaraz po zakończeniu spotkania – sms.

 

- spotkania rozgrywane są do 3 wygranych setów.

- punktacja: 3 pkt- za zwycięstwo 3:0, 3:1 2 pkt- za zwycięstwo 3:2 1 pkt- za przegraną 2:3 0 pkt- za przegraną

0:3, 1:3

- o miejscu zajętym w rozgrywkach decyduje w kolejności: a) ilość zdobytych punktów, b) stosunek setów

wygranych do przegranych, c) stosunek małych punktów, d) wynik bezpośredniego spotkania.

- zawodnicy uczestniczący w meczach zobowiązani są do posiadania ważnych legitymacji AZS.

- wyniki końcowe rozgrywek są podstawą do klasyfikacji zespołów do AMWZ i AMP.

- terminarz rozgrywek: podana godzina jest czasem rozpoczęcia meczu.

W tym roku akademickim ze względu na remont sali zespół PUM wszystkie mecze rozegra na wyjeździe.

1. ZUT – PUM 13.11.2018 19.00 WTOREK

2. AM – ZUT 22.11.2018 17.30 CZWARTEK

3.AM – PUM 27.11.2018 19.00 WTOREK

4. US – AM 03.12.2018 19.45 PONIEDZ.

5. ZUT – US 13.12.2018 19.00 CZWARTEK

6. US – PUM 17.12.2018 19.45 PONIEDZ.

- podczas rozgrywek obowiązuje regulamin ogólny AMWZ.

Wyciąg z regulaminu:

pkt.6 Weryfikacja

6.1. W czasie rozgrywania zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do posiadania dokumentów

uprawniających poszczególnych zawodników do startu oraz okazania ich na prośbę weryfikatora lub trenera

drużyny przeciwnej.

11.2. Przełożenie zawodów może odbyć się wyłącznie za zgodą organizatora rozgrywek oraz obustronną

zgodą zainteresowanych zespołów, najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym pierwotnie terminem ich

rozgrywania. O nowym terminie należy powiadomić organizatora, sędziów i koordynatora AZS OŚ.

 

Organizator: mgr Norbert Marchewka ( KU AZS AM)

Wspieraja nas: