UWAGA!

W roku akademickim 2017/2018 wysokość ubezpieczenia wynosi:

  • Wariant I (standard) suma ubezpieczenia          - 6.500 PLN
  • Wariant II (komfort) suma ubezpieczenia          - 25.000 PLN
  • Wariant III (sport)    suma ubezpieczenia          - 75.000 PLN

Legitymację AZS wyrabiamy w swoim macierzystym Klubie Uczelnianym AZS

Złóż deklarację członkowską online

Studenci z ważną legitymacją studencką swojej uczelni wybierają : “Legitymacja ISIC AZS”

https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/(S(ao3e42nyh5v541n2hcrtiehq))/Ubezpieczenie14.aspx

Wysokość składki członkowskiej w roku akademickim 2017/2018 jest ustalana przez zarządy klubów. 

Z warunkami ubezpieczenia możesz zapoznać się pod adresem: http://www.azs.pl/organizacja/legitymacje-czlonkostwo

 

 

 

 

Wspieraja nas: