AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
11 maja 2023

Bieg Akademicki po raz drugi

Było gwarno, sportowo i – co najważniejsze – na wesoło. Zawody ze swadą komentowali Jarosław Marendziak z Markiem Kolbowiczem, w namiotach hulały stanowiska badawcze, a wokół kąpieliska Arkonka – biegali biegacze, czyli studenci oraz pracownicy szczecińskich uczelni. Pogoda dopisała, atmosfera była przednia, gratulacje dla Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz KU AZS US za zorganizowanie imprezy, która wypaliła również dzięki wyjątkowo łaskawej aurze. W rywalizacji wzięła udział ponad 500 uczestników, a poza zmaganiami sportowymi w grę wchodziły również badania, które można było przeprowadzić przed lub po trzykilometrowym biegu. Biegano więc na 30 m, były sprawdziany siły, skoczności, refleksu, koordynacji, a także pobierano testy śliny. A to wszystko w ramach Biegu Akademickiego, którego pierwsza edycja odbyła się w październiku ubiegłego roku. Druga, 11 maja, w czwartek.