AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie