AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie

Legitymacje w Planeta AZS

Legitymacje on-line wprowadzone zostały 1 października 2020 r.

W sezonie 2021/2022 rozpoczęła się nowa era w AZS. Wraz z początkiem października uruchomiony został system członkowski Planeta AZS oraz elektroniczne legitymacje.

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Główny AZS założeniami wprowadzono od 1 października 2021 r. nowy system obsługi struktury AZS i członkostwa w AZS. System pozwala na szereg funkcjonalności, które mają usprawnić nasze działania, wewnętrzną komunikację i dać narzędzia do zarządzania strukturą AZS oraz systemem członkostwa w AZS na każdym jej poziomie (Klub AZS / Organizacja Środowiskowa AZS / Zarząd Główny AZS). Dostęp do systemu nazwanego „Planeta AZS” będzie możliwy przez dotychczasową stronę www.legitymacja.azs.pl.

Dotychczasowe legitymacje tracą ważność, a każdy członek AZS zobowiązany jest do zarejestrowania się w systemie oraz wyrobienia nowej legitymacji.

Część danych zostało zaimportowanych z systemu Sorga, a w związku z przeniesieniem bazy członków do Planeta AZS, można na podstawie starego konta zalogować się na nowej platformie.

Jeśli nadal chcesz być członkiem Akademickiego Związku Sportowego zaloguj się do systemu Planeta AZS (https://planeta.azs.pl) i odnów swoje
członkostwo na rok akademicki 2023/2024.

Co zyskujemy dzięki nowemu systemowi?

• Struktura AZS – pełny i czytelny wykaz jednostek AZS wraz z informacjami o składach osobowych działających w nich ciałach statutowych (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński), prowadzonych sekcjach sportu powszechnego i wyczynowego, drużynach uczestniczących w ligach państwowych oraz sekcjach sportu osób z niepełnosprawnościami. Każda jednostka AZS (Klub AZS / OŚ AZS) po założeniu swojego profilu i uzupełnieniu niezbędnych informacji dostanie dostęp do swoich zasobów z możliwością ich modyfikacji, aktualizacji oraz szeregu funkcji komunikacyjnych, a także danych członków AZS przynależnych do danej jednostki.
• Członkostwo AZS – każda osoba, która wypełni formularz (deklarację członkowską AZS) i opłaci składkę, będzie miała swój indywidualny profil w systemie. Legitymację będzie również można wyeksportować w formacie pdf do okazywania podczas zawodów. Istnieje ponadto możliwość otrzymania jako dodatkowej legitymacji w dotychczasowej – plastikowej formie (opcja za dodatkową opłatą uwzględniającą koszt wyprodukowania i wysyłki).
• Rozliczenia finansowe – wszystkie opłacane składki trafiają na konto ZG AZS, a następnie po odliczeniu należnej kwoty składki podstawowej wynikającej z wybranego wariantu ubezpieczenia przesyłane są na konta jednostek (dotychczas posiadających uprawnienia do wyrabiania legitymacji AZS). Przelewy będą wykonywane z częstotliwością raz na tydzień,
• W przyszłości – w kolejnym etapie tylko przez ten system będzie można wyrabiać certyfikat przynależności akademickiej i inne niezbędne zaświadczenia, zgłaszać się na zawody, gromadzić informacje o wynikach, sukcesach, odznaczeniach i generować różnego rodzaju potwierdzenia startów, certyfikaty udziału w zawodach (zawodnik / wolontariusz), szkoleniach oraz wiele innych.

Jednocześnie informujemy, że kontynuujemy rozpoczęliśmy współpracę z PZU, które zapewni nam ubezpieczenie NNW w trzech podstawowych wariantach:
• standard (suma ubezpieczenia 6.500 zł)
• komfort (suma ubezpieczenia 25.000 zł)
• sport (suma ubezpieczenia 65.000 zł).
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.

Utrzymane zostały także trzy wersje naszej legitymacji:

• legitymacja ISIC-AZS (dla członków AZS, którzy są studentami – bez ograniczenia wieku – lub uczniami powyżej 12 roku życia)
• legitymacja ITIC-AZS (dla członków AZS, którzy są nauczycielami, wykładowcami akademickim lub trenerami)
• legitymacja AZS (dla wszystkich członków AZS bez względu na wiek i status, w tym dla dzieci, seniorów, absolwentów)

Informacje na temat naszych legitymacji oraz ubezpieczeń, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wejście do nowego systemu członkowskiego znajdują się na stronie www.legitymacja.azs.pl.