AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
25 marca 2021

Czekamy na lepsze czasy…

Akademickie Mistrzostwa Polski oraz ligi międzyuczelniane decyzją Zarządu Głównego AZS zostają zawieszone do 9 kwietnia.