AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie

Legitymacje

UWAGA! W roku akademickim 2017/2018 wysokość ubezpieczenia wynosi:

  • Wariant I (standard) suma ubezpieczenia – 6.500 PLN
  • Wariant II (komfort) suma ubezpieczenia – 25.000 PLN
  • Wariant III (sport)    suma ubezpieczenia  – 75.000 PLN

Legitymację AZS wyrabiamy w swoim macierzystym Klubie Uczelnianym AZS.

Złóż deklarację członkowską online

INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Studenci z ważną legitymacją studencką swojej uczelni wybierają: “Legitymacja ISIC AZS” tutaj.
  2. Wysokość składki członkowskiej w roku akademickim 2017/2018 jest ustalana przez zarządy klubów. 
  3. Z warunkami ubezpieczenia możesz zapoznać się pod adresem tutaj