AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
1 października 2020

Rektor na medal

Medal 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, został uhonorowany medalem okolicznościowym z okazji 100-lecia PKOl.

W środę, 30 września, w auli przy ul. Krakowskiej, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Szczecińskim. Jak co roku, wszystko przebiegało zgodnie z przyjętym ceremoniałem. No, prawie wszystko. Na nowego rektora czekała niespodzianka.
W trakcie inauguracji wśród stałych punktów, jak przemówienia okolicznościowe, immatrykulacja studentów i ślubowanie doktorantów, prof. Waldemarowi Tarczyńskiemu wręczono medal okolicznościowy z okazji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W ten sposób doceniono zaangażowaniem obecnego rektora (wcześniej sprawował tę funkcję także w latach 2005-2012) w rozwój i upowszechnianie sportu akademickiego na niwie lokalnej oraz wyczynowego w kraju i zagranicą. To za jego kadencji szczeciński sport po raz pierwszy w historii doczekał się dwóch mistrzów olimpijskich (wioślarzy: Marka Kolbowicza oraz Konrada Wasielewskiego), a także reprezentacyjnych pływaków – Katarzynę Baranowską, Mateusza Sawrymowicza czy Przemysława Stańczyka, wielokrotnych medalistów mistrzostw świata i Europy, finalistów igrzysk olimpijskich. Podkreślmy, wszyscy byli studentami Uniwersytetu Szczecińskiego.

Medal wręczyli: Ryszard Stadniuk – prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, Marek Kolbowicz – prezes KU AZS Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zbigniew Lipczyński – wiceprezes urzędujący Organizacji Środowiskowej AZS w Szczecinie.