AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
15 maja 2018

AMP Półfinał A siatkówka plażowa

12 dni do turnieju