AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
29 kwietnia 2022

Bridge Szczecin o Puchar Unity Line

Impreza: Mityng „Bridge Szczecin 2022 – O Puchar Unity Line”

Organizator: KU AZS Uniwersytetu Szczecińskiego; współpraca: AZS OŚ w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego

Termin: 13-15 maja 2022

Miejsce: Aula prof. Leona Babińskiego, budynek WEFiZ, ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie

Cele:

– popularyzacja i promocja rozrywki umysłowej jaką jest brydż sportowy wśród mieszkańców Zachodniopomorskiego oraz województw ościennych, aktywizacja społeczno-sportowa mieszkańców regionu, poprawa jakości życia oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród lokalnej społeczności.

Uczestnictwo: Turniej ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni, którzy w wyznaczonym terminie zgłoszą się do imprezy. Maksymalna liczba dopuszczonych par – 70, teamów – 30.

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal dedykowany szczecińskiej imprezie.

Nagrody: rzeczowe oraz finansowe; pula nagród mityngu ponad 12 000 złotych. Gwarantowane nagrody dla trzech czołowych par w sobotę oraz trzech teamów w niedzielę.

Gwarantowane nagrody w sobotnich zawodach OTP** (GPPZ)

I miejsce – o łącznej wartości co najmniej 1200 zł

II miejsce – o łącznej wartości co najmniej 800 zł

III miejsce – o łącznej wartości co najmniej 600 zł

Ponadto nagrody popularna oraz mikstowa (lub dla pary kobiecej) – co najmniej 100 zł; a także pamiątkowy medal dla każdego uczestnika imprezy

Wewnętrzna klasyfikacja członków AZS, zawodników AZS Uniwersytetu Szczecińskiego oraz młodzieży studenckiej i szkolnej (łączne WK w parze do 7.0; przy odbiorze nagród, klasyfikacja generalna brana pod uwagę w pierwszej kolejności):

I miejsce – o łącznej wartości co najmniej 600 zł

II miejsce –o łącznej wartości co najmniej 450 zł

III miejsce – o łącznej wartości co najmniej 300 zł

Gwarantowane nagrody w niedzielnych zawodach OTT**

I miejsce – co najmniej o łącznej wartości 1200 zł

II miejsce – co najmniej o łącznej wartości 600 zł

III miejsce – co najmniej o łącznej wartości 300 zł

Dla najlepszych w swoich grupach – nagrody finansowe po 200 zł (lokaty: 5, 9, 13, 17, 21, 25).

Nagrody rzeczowe dla najlepszego teamu złożonego tylko z członków AZS

Trzydniowe (13-15 maja) zawody odbywać się będą w auli WEFiZ Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.

Wpisowe

Turniej piątkowy, godz. 17 – Akademickie Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w brydżu sportowym (członkowie AZS)

Turniej piątkowy, godz. 17 – I Otwarte Mistrzostwa Szczecina Amatorów (współczynnik WK pary – maksymalnie 3,5)

 • Piątkowe turnieje popularyzatorskie – bez wpisowego

Turniej sobotni (na zapis maksymalny), godz. 10 – Ogólnopolski Turniej Par ** o Puchar Unity Line (Grand Prix Pomorza Zachodniego)

 • 50 zł – członkowie PZBS oraz niezrzeszeni
 • 30 zł – ulgowy: studenci oraz członkowie AZS
 • 10 zł – młodzież szkolna

Turniej niedzielny, godz. 10 – Ogólnopolski Turniej Teamów ** o Puchar Unity Line oraz nagrody Dziekana WEFiZ US

 • 50 zł – członkowie PZBS oraz niezrzeszeni
 • 30 zł – ulgowy: studenci, członkowie AZS
 • 10 zł – młodzież szkolna

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do 5 min. przed rozpoczęciem zawodów.

Do dyspozycji uczestników, podczas trwania mityngu, zostaje udostępniony darmowy parking samochodowy (wjazd od ul. Twardowskiego)

Regulamin zawodów

 • Turnieje piątkowe od 22 do 30 rozdań, sobotni – 40 rozdań podzielonych na cztery 10-rozdaniowe sesje, niedzielny – osiem 4-rozdaniowych rund
 • Turnieje piątkowe dedykowane wyłącznie duetom o współczynnikach łącznych niższych niż 4.0 oraz dla członków AZS
 • W turnieju sobotnim maksymalna liczba par może wynieść 70, w turnieju teamów – do 30 ekip. O zakwalifikowaniu do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń
 •  W zawodach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego i Polskiego Związku Brydża Sportowego (w tym Polityka Systemowa PZBS)
 •  W turniejach wprowadza się zakaz blefu otwarciem konwencyjnym
 •  Karta konwencyjna jest zalecana dla ochrony własnych praw
 •  Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu na sali gry i w całym budynku
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na sali gry i w całym budynku
 •  Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny. Jego decyzje są ostateczne. Po wygaśnięciu okresu reklamacyjnego (do 15 minut po upublicznieniu rezultatów), wyniki się uprawomocniają
 • Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych AZS OŚ w Szczecinie, KU AZS w Szczecinie, ZZBS, a także w prasie lokalnej
 • W przypadku lokat dzielonych o wyższym miejscu decyduje:

– w pierwszej kolejności niższy współczynnik WK zawodników;

– w drugiej kolejności mniejsza liczba posiadanych PKL-i wg CEZARA;

– w trzeciej bezpośredni pojedynek;

– w czwartej kolejności losowanie.

TURNIEJ TEAMÓW

Mityngowy Turniej Teamów rozegrany zostanie wg następujących zasad:

 • schemat zawodów: 8 rund x 4 rozdania – 7 rund swiss + 1 runda danish (z zachowaniem dotychczasowego dorobku) o miejsca 1-2 oraz 3-4; a w zamkniętych 4-drużynowych finałach, odpowiednio: C (miejsca 5-8), D (miejsca 9-12), E (miejsca 13-16), F, itd. z zachowaniem dorobku punktowego z robin round)
 • rozstawienia drużyn do pierwszej i kolejnych rund dokona sędzia zawodów
 • wyniki meczów w VP obliczane będą wg ułamkowej skali 20:0
 • w przypadku nieparzystej liczby teamów sędzia może skorygować końcówkę rozstawienia tak, aby uniknąć powtórnego pauzowania przez ten sam team
 • teamy składają się z 4-6 zawodników
 • podstawą do naliczenia PKL-i będzie rozegranie przez zawodnika minimum 16 rozdań.