AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
20 listopada 2023

O Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO.SZCZECIN, 9 GRUDNIA 2023

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizator: Uniwersytet Szczeciński

2. Partnerzy: TOP-SPIN SZCZECIN, FABRYKA ENERGII SZCZECIN oraz KU AZS Uniwersytetu Szczecińskiego

3. Cele: Promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej poprzez tenis stołowy. Wyłonienie najlepszych zawodniczek/zawodników w kategoriach;-studenci-pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego-open (łącznie z zawodnikami posiadającymi licencję PZTS)

4. Zawody odbędą się w hali sportowej FABRYKI ENERGII (ul. Łukasińskiego 110, 71-215 Szczecin). Biuro zawodów w miejscu rozgrywek.

5. Uczestnictwo. Udział w turnieju należy potwierdzać do 6.12.2023 do godziny 22.22, korzystając z linków przypisujących do odpowiednich kategorii:http://www.czasnarozrywke.pl/…/turniej-tenisa-stolowego…http://www.czasnarozrywke.pl/…/turniej-tenisa-stolowego…http://www.czasnarozrywke.pl/…/turniej-tenisa-stolowego…Uwaga – w turnieju open nie mogą startować studentki i studenci biorący udział w rozgrywkach kategorii „student”.

6. System rozgrywania. Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej systemem „do dwóch przegranych z wyłonieniem przedziałów miejsc .

7. Wpisowe. Udział w turnieju jest całkowicie bezpłatny .

8. Program: 9.30 – rozgrzewka, 10.00 – rozpoczęcie turnieju w kategorii studenckiej, 12.00 – uroczyste otwarcie, 12.30 – rozpoczęcie turnieju w kategorii pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, 13.30 – rozpoczęcie turnieju w kategorii open, 16.00 – dekoracja zwycięzców i rozdanie trofeów, 16.15 – podsumowanie i zamknięcie turnieju.

9. Organizator zastrzega sobie prawa zmian w programie rozgrywek jak i w każdym punkcie komunikatu.

10. Startujący w turnieju biorą na siebie odpowiedzialność związaną z ich stanem zdrowia, zaświadczając zdolność do startu w turnieju.

11. Nagrody. W każdej kategorii przewidziano jako trofea puchary jak również atrakcyjne nagrody rzeczowe.

12. Sprzęt sportowyStoły TIBHAR 28 R, PIŁKI TIBHAR ***

13. Sprawy organizacyjneOsobą odpowiedzialną za przeprowadzenie turnieju jest Rafał D. Buczek +48 662 766 666 rafal@top-spin.pl