AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
10 maja 2016

OFERTY NA ORGANIZACJĘ AMP w 2017r.

Zachęcamy Zarządy KU AZS z naszego środowiska o rozważenie możliwości organizacyjnych w roku akademickim 2016/2017
Szczegóły w linku poniżej 

http://ampy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=738:amp-2017-konkurs-ofert&catid=17&I