AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
28 listopada 2022

Popularyzacja brydża na US

Zawody odbyły się w auli US im. prof. Leona Babińskiego.

XV Turniej o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego zakończył się zwycięstwem Ewy Hryć i Mieczysława Uniejewskiego. Na starcie stanęło 98 brydżystów z regionu, w tym pasjonaci karcianych rozgrywek w każdym wieku (seniorzy, młodzież licealna, studenci). Nagród było bez liku, łączna ich pula przekroczyła 9 tys. złotych, ale najważniejszy był i tak udział.

– Impreza ma charakter popularyzatorski – tłumaczy Jacek Batóg, pomysłodawca i główny organizator zawodów. – Pary dobierane są losowo, a udział w rywalizacji ma na celu zachęcenie szerszego grona brydżystów do podnoszenia swoich umiejętności.

Choćby na uniwersyteckiej sekcji, której spotkania odbywają się w każdą środę w godz. 17-20, w budynku WEFiZ przy ul. Mickiewicza 64. Współorganizatorem imprezy był KU AZS Uniwersytetu Szczecińskiego.