AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
29 maja 2017

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego najlepsi w koszykówce ulicznej

25 maja 2017r. na boisku Orlik przy ul. Janosika KU AZS Uniwersytetu Szczecińskiego był organizatorem Akademickich Mistrzostw

Województwa Zachodniopomorskiego w streetbaskecie kobiet i mężczyzn.

W rywalizacji wzięły udział zespoły z trzech Uczelni: Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego i Uniwersytetu Szczecińskiego.

W kobietach i mężczyznach dominowali studenci Uniwersytetu Szczecińskiego

Brawo Wy !!!

Komunikat końcowy Akademickich Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w streetbaskecie – 25 maja 2017r.

Startujące drużyny:

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Uniwersytet Szczeciński

Wyniki rywalizacji kobiet:

US – ZUT 8 : 0

US : PUM 10 : 3

ZUT – PUM 9 : 5

 I miejsce Uniwersytet Szczeciński

II miejsce Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

III miejsce Pomorski Uniwersytet Medyczny 

Wyniki rywalizacji mężczyzn:

US – PUM 13 : 8

PUM – US 12 : 4

I miejsce Uniwersytet Szczeciński

II miejsce Pomorski Uniwersytet Medyczny

WYNIKI PUNKTACJI DO AMWZ w  Streetbaskecie Kobiet

Uniwersytet Szczeciński – 10 pkt.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 6 pkt.

Pomorski Uniwersytet Medyczny – 1 pkt.