AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
11 kwietnia 2018

Walne zebranie Sprawozdawcze i Wyborcze Delegatów na XXVII Zjazd AZS

Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Zarządu

zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze i Wyborcze Delegatów na XXVII Zjazd AZS

w dniu 23 kwietnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 17.oo (pierwszy termin), 17.30 (drugi termin)

w Sali Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

– Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w Szczecinie al. Piastów 19.

Za Zarząd

 

Zbigniew Lipczyński