AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
18 marca 2020

WAŻNE ZARZĄDZENIE

                                                ZARZĄDZENIE

Wiceprezesa Urzędującego AZS OŚ w Szczecinie

Z powodu zaistniałej sytuacji – stanu zagrożenia epidemiologicznego wprowadzonego w całym kraju – opierając się na art.3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19,

zarządzam

przejście biura Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie na tryb pracy zdalnej.

(Sprawy pilne załatwiamy w dniach: wtorki i piątki w godz. 10.oo – 12.oo)

Zarządzenie obowiązuje od 19 marca 2020r. do odwołania.

O przywróceniu standardowego trybu pracy poinformujemy bezzwłocznie w kolejnym Zarządzeniu, kiedy zajdą przesłanki do podjęcia takiej decyzji.