AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
2 grudnia 2022

Wnioski o przyznanie nagród Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Przypominamy, że można składać wnioski o przyznanie nagród finansowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla najlepszych sportowców Pomorza Zachodniego i ich trenerów za osiągnięcia sportowe w 2022 roku, w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w sportach olimpijskich. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać stowarzyszenia kultury fizycznej, fundacje, związki lub kluby sportowe działające na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce: Nagrody finansowe Marszałka Województwa dla najlepszych sportowców i trenerów województwa zachodniopomorskiego.