AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
17 czerwca 2020

Wybraliśmy władze AZS OŚ w Szczecinie na nową kadencję 2020-2024

Wczoraj tj. 16 czerwca 2020r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze AZS Organizacji Środowiskowej w Szczecinie.

Przy prawie 100% frekwencji (97,6%) delegaci wybrali nowe władze na kadencję na lata 2020-2024

Jednogłośnie Prezesem AZS OŚ w Szczecinie ponownie wybrany został prof.dr hab. WALDEMAR TARCZYŃSKI

Członkami Zarządu AZS OŚ w Szczecinie jednogłośnie zostali wybrani:

Paweł Błaszczyk, Jan Jelec, Roman Kowalewski, Cezary Janiszyn, Tomasz Fiłka.

Członkami Środowiskowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani jednogłośnie:

Alojzy Gołąb, Małgorzata Gołębiewicz, Robert Król

Członkami Środowiskowego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani jednogłośnie:

Tadeusz Skrzypkowski, Zbigniew Nagay, Wioleta Janiszyn

Nowo wybranym władzom gratulujemy i życzymy spokojnej i owocnej pracy

Nowo wybranym gratulujemy i życzymy spokojnej i owocnej pracy