AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
12 stycznia 2021

Wyjątkowy rok

Złoty medal AMP w minionym roku świętowali podopieczni Marcina Szewczyka z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rok 2020 był wyjątkowy pod wieloma względami. Także dla sportu akademickiego. Mimo panującej pandemii, studenci zrzeszeni w AZS brali udział w zawodach, zarówno na niwie wojewódzkiej jak i krajowej, uczelnie wybierały nowe władze, zaś kluby uczelniane – prezesów. Odbywały się także różnorakie imprezy rangi mistrzowskiej, których nasze środowisko było organizatorem.

Wyniki sportowe

Do największych osiągnięć sportowych należy zaliczyć złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski sezonu 2019/20, który wywalczyli piłkarze nożni Uniwersytetu Szczecińskiego, a także brązowy medal piłkarek tejże uczelni. Podczas regat w Bydgoszczy tytuł mistrzów kraju w klasyfikacji generalnej zdobyli wioślarze Akademii Morskiej, wygrywając także w najbardziej prestiżowych wyścigach ósemek. W tej samej konkurencji złoto wywalczyła kobieca ósemka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Wioślarski Szczecin „ósemkami” stoi? W rzeczy samej… 

Na podium AMP stawali również przedstawiciele takich dyscyplin jak: pływanie, lekkoatletyka, ergometr, futsal, trójbój siłowy czy brydż sportowy. Po wielokroć udział naszych studentów w tych zawodach współfinansowany był ze środków OŚ AZS w Szczecinie.

Klasyfikacje

W podsumowaniu rywalizacji szkół wyższych w stawce 133 uczelni na 21. miejscu sklasyfikowano Uniwersytet Szczeciński (9. lokata w typach uczelni), na 51. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (13. w typach), na 55. Akademię Morską (13. w typach), na 69. Pomorski Uniwersytet Medyczny (9. w typach), na 122. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie  (17. w typach) i na 124. Politechnikę Koszalińską (16. w typach). 

W październiku w województwie rozpoczęły się zmagania w ramach Ligi Międzyuczelnianej sezonu 2020/21. Aktualnie trwają rozgrywki, zaś w kilku dyscyplinach wyłoniono już mistrzów Zachodniopomorskiego (m.in. w wioślarstwie, tenisie ziemnym, tenisie stołowym, ergometrze, szachach, squashu). Na koniec grudnia 2020 roku, w punktacji kobiet prowadzi Pomorski Uniwersytet Medyczny, zaś wśród mężczyzn – Uniwersytet Szczeciński. Ale stawka jest bardzo wyrównana.

Imprezy

Organizacja Środowiskowa AZS w Szczecinie była w 2020 r. gospodarzem dwóch imprez rangi Akademickich Mistrzostw Polski. We wrześniu na Wyspie Grodzkiej gościli siatkarze i siatkarki plażowe, zaś w październiku na obiektach ZUT przy ul. Tenisowej – piłkarki nożne. Oba wydarzenia spotkały się z dobrym przyjęciem uczestników, a prawo organizacji obu imprez w bieżącym sezonie ponownie przypadło OŚ AZS w Szczecinie. Zmagania siatkarskie zaplanowane są na koniec maja 2021 r., zaś piłkarskie – na czerwiec. Ponadto o zawodach na swoich łamach informowały szczecińskie gazety (m.in. Głos Szczeciński), Polskie Radio Szczecin, a także TVP Szczecin.

Nauka w parze ze sportem

W czerwcu odbyły się wybory do zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Szczecinie. Prezesem ponownie został profesor Waldemar Tarczyński. W tym samym miesiącu środowisko naukowe wybrało go na rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Z kolei w październiku, przy okazji inauguracji roku akademickiego, prof. Waldemar Tarczyński został odznaczony medalem 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak widać, nauka i sport mogą chodzić w parze.

Latem, inny członek OŚ AZS w Szczecinie, Paweł Błaszczyk został wybrany do Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Kadencja potrwa do połowy 2022 roku. Dobrze, że po raz kolejny mamy swojego człowieka w centrali. Dla Pawła to nie pierwszyzna. W poprzedniej kadencji również znalazł się w tym gronie.

Paweł Stężała