AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie
22 stycznia 2015

ZAPRASZAMY !!!

Po raz pierwszy w Szczecinie

Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim

Wszyscy kibicujemy wioślarzom